Uncategorized

Sosiale konsekvenser av kunstig intelligens!

Når det kommer til kunstig intelligens så kan den ha et par sosiale konsekvenser som det kan være at datamaskinene tar over jobbene til mennesker. At arbeid som et menneske har går over til å bli at en maskin gjør jobben for dem. Jeg vil bruke sjåfør som et eksempel for å kunne forklare de sosiale konsekvenser av kunstig intelligens, det kan være maskiner som begynner å transporter varer som egentlig disse sjåførene ville gjort. Amazon prime air er drone som er stor som leverer varer til kunder som ikke har mulighet til å komme seg til butikken.

Det kan både være positivt og negativt at en slik drone kjører rundt, positive er at eldre mennesker som ikke får kommet seg til butikken fordi dem enten har mistet lappen eller som nå under Corona pandemien ikke er så lurt at dem oppsøker et sted der det er mange mennesker på et sted. Negative kan være at de transportørene som faktisk egentlig kunne levert disse varene til disse kundene, kan miste jobben sin fordi disse Amazon prime air tar over jobben til disse sjåførene.

Det sosiale for disse sjåførene kan det gå hardt utover også, fordi disse ansatte mister kunde møte sitt når dem skal levere disse gavene. Kunstig intellogens handler om den teknikken man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons, og her vil jeg legge til at denne datamaskinen som er denne dronen som kjører rundt for å transporteres for Amazon. Denne maskinen som da har gjør jobben enklere for mange, men den fjerner også jobben til noen. Hvordan denne maskinen fungerer er sann at den vil levere pakker til en mengde som de dronene tåler å bære dem. Dette er også en maskin system som kommer til å utvikles mot fremtiden, og det vil være mange jobber som blir fjernet her på grunn av denne maskinutviklingen. 

Det at denne type maskinlæringen som kommer til å jobben til så mange mennesker etter hvert, fordi denne type maskin kommer til å utvikles mye mer enn det man kan tro. Det at disse maskinene kan transporter varer, og dette kan det gjøres i større grad av bare ikke små mengde av varer, men også store transportør firmaer som blir tatt fra jobben etter hvert. Disse maskinene som tar over for disse jobbene til sjåførene, kan man også stille seg et spørsmål om kan en datamaskin være intelligent for å kunne utføre samme jobben som en sjåfør som et fysisk menneske som leverer disse varene. Det kommer til å være forskjellige opplevelser med hvem som kommer og leverer disse varene, om det er en maskin eller et menneske. Når en vare blir levert av et fysisk menneske så vil det oppstå en sosial kommunikasjon mellom kundene og ansatte, og dem kan yte god service, og skaffe gode kundeøyeblikk.

Flere positive ting som kan skje når det er en maskin som gjør jobben er at det er miljøvennlig, det vil ikke forurense noe og skade på miljøet. Det er flere bedrifter som vil sette stort fokus på bærekraft å hvordan utviklingen av miljøet er, og hvordan hver enkelt bedrift følger dette viser det at dem tenker på miljøet. Ved at mange bedrifter som gjør dette er det at kunder ser dette at dem ser utviklingen i samfunnet, og det viser at man følger med som en bedrift. Det å tenke bærekraftig, som er nettopp nevnt er viktig for å kunne vise at samfunnet det endrer seg, og teknologien vil ta over ganske mye jobber generelt. En datamaskin som Amazon Prime Air dronene som da kan tenkes om denne datamaskinen kan være intelligent, og eller om det er menneske som setter i gang et program som kan gjøre det vanskelig å skille mellom om det er et menneske eller maskin som gjør jobben. 

Når en maskin som kommer og leverer en vare til kunden sin som skal ha disse varene, får dem ikke det å yte god kundeservice og skape denne gode kundeopplevelsen, og det sosiale med det å møte mennesker mellom kunder og ansatte.  De sosiale konsekvensene her kan også være det at de kundene som ikke har så mange rundt seg, at det sosiale som skjer i livet dems at dem ikke er noe mer enn det når de får leveringer fra disse sjåførene for eksempel. At disse kundene ser frem til å møte noen mennesker, at dette kommer til å bli tatt i fra dem, maskinene vil ta over jobbene til alle de fysiske jobbene der de kan ta over jobbene.  men En datamaskin er ikke en sjel eller følelser, fordi slike maskiner følger bare hva andre mennesker bestemmer at den skal gjøre. Derfor er det vanskelig å skape disse gode kundemøtene mellom ansatte og kunder. 

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *