Uncategorized

Selvkjørende biler i 2030?

Det finnes forskjellige teknologier som begynner å ta over for oss mennesker, det er en utvikling som tar over for flere jobber for oss mennesker. Det jeg spør meg selv om er om dem klarer å fikse selvkjørende biler i 2030? For eksempel det at om det blir selvkjørende Taxi sjåfører, eller det at Apple driver og lager selvkjørende biler, hvor lang tid vil det ta før dem kommer med dette til salgs.

For disse selvkjørende bilene har noen mål innen 2030 så vil alt av transport med elektrisitet være på 95%, så for å nå disse målene er det noen deler for at dette med selvkjørende biler skal skje. Disse delene er hvordan de jobber seg mot at det skal bli selvkjørende biler og hva de må få til før de kan gå til neste. Første er at de skal sleppe pedalene når dem skal kjøre bilen, andre er slippe rattet.

På noen biler så er dette mulig allerede å kunne slippe pedalene og rattet, som i den artikkelen som jeg har linket til helt nederst så er det forklart at man er på Level 2 av 5 for å opprette selvkjørende biler. Tredje delen er at å slippe rattet fra Oslo til Trondheim, at biler kjører selv lange strekninger at disse bilene klarer å kjøre så lang uten hjelp av et menneske. Fjerde trinnet er at alt skal være 99,9% på disse bilene og alt skal nesten klaffe og fungere. På det siste trinnet altså det femte trinnet er det ikke noen ting eller det betyr at det ikke skal være noen feil og det skal være 100% fungerende. 

Hva er det som driver dette, det er kostnaden som er å eie en bil selv. Det at denne teknologien det at selvkjørende biler er her i Norge tenker jeg at er veldig bra, som også i denne artikkelen som er linket til nederst står det at Tesla har kommet seg på nivå 2 for å bli 100% selvkjørende biler. Bruken av denne type teknologi for disse selvkjørende bilene som Tesla har begynt å utvikle, (det vil være andre bilprodusenter som gjør dette også), 100% selvkjørende biler kan ha konsekvenser for det digital markedsføring. Denne typen teknologi at det kanskje vil være selvkjørende biler i 2030? om det tar lenger tid enn 10 år til nesten før det vil være selvkjørende biler vet man ikke godt nok, fordi det kan fort hende at det vil ta lengere tid. 

For produksjon av slik teknologi vil det ikke være noe problem å miste noen jobber der vil jeg tru. Som tidligere nevnt i mine innlegg, så har jeg skrevet om dette med at selvkjørende biler, så kan flere jobber trues som er nevnt tidligere i mine innlegg. Noen eksempler for å repetere vil være at Yrke Taxi kan trues, fordi det at det ikke fysiske mennesker vil sitte i de forskjellige bilene at det bare vil være en bil som kommer og henter deg for å kunne kjøre deg hvor du skal. Fordeler som kan oppstå her er at det vil fort være billiger å kunne kjøre taxi rundt, fordi dem trenger ikke å betale lønn til ansatte, siden det er en datamaskin som kjører folk rundt. 

En artikkel som jeg synes passet til beskrivelse om denne teknologien om selvkjørende biler, og hvordan veien til at det skal bli en 100% selvkjørende bil uten noe av mennesket hjelp, slik at den skal gå frem av seg selv. Artikkelen beskriver det hvor de ligger ann av de forskjellige trinnene som jeg har nevnt lenger opp, at dem er nå nivå 2 av 5 for å bli 100% selvkjørende biler. De bruker også tesla som et eksempel her. De forklarer også om dette med å utvikle disse biler fra transporttjenesten Uber til Volvo, også pønsker på selvkjørende lastebiler.

De forklarer også generelt om hvordan teknologi dem bruker. Bilen må ha noen sensorer som kan danne et bilde av hva som foregår rundt bilen, slik at det ikke vil oppstå en ulykke at den reagerer når det er en bil som stopper opp eller om den kjører plutselig sakte, og da er det viktig at disse bilene skjønner hva som skjer. Det at det også er en datamaskin som tolker dataene og styrer gass, brems og styring. De fleste bilprodusenter som utvikler helt selvkjørende biler bruker Lidar i tillegg til kamera og radar for å danne et oversiktsbilde. Lidar blir brukt til for å måle avstanden til fysiske objekter ved å sende ut lys og måle refleksjonene. Det denne artikkelen også beskriver er det at bilkjøring består av imidlertid av en rekke andre situasjoner hvor vi må bruke dømmekraften for å ta avgjørelser. Noen av disse avgjørelsene kan innebære å bryte trafikkreglene. Så her er det en ting som de må finne en data som bilene kan bruke for å lære seg å håndtere slike situasjoner. 

Kilder:

Arne Krokan sine forelesninger

Artikkelen: https://www.tu.no/artikler/selvkjorende-biler-er-enna-en-drom-fortsatt-bare-pa-niva-2-av-5/467952

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *