Uncategorized

Hva er bokkjeder og hvordan fungerer det?

Blokkjeder betyr at denne loggen består av flere blokker med informasjon. Denne informasjonen ligger ett sted, eller som de må sendes til og fra eller involverte i en virksomhet, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Om endringene godkjennes av alle parter, kan prosessen fortsette. Grunn i transaksjonene så finnes det flere blokkjeder sider, som jeg skal nevne mer om. Det er dette som er den uavhengige revideringen som utelater tredjeparter som saksbehandlere, banker, offentlig registre eller jurister. Det forventes å påvirke næringslivet og offentlig sektor enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det birda til å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikre IT-systemer. Åpen blokkjeder er vanskelig å kontrollere og lese på hvor det ikke er lett å få oversikt. Private blokkjeder er det lett å se oversikt over det, og det er lett å se hva dem gjør.  

Noen eksempler på hva blokkjeder er og hvordan det kan sammenlignes på hva det er, er dette med produksjon av musikk. Det er flere som skal ha betaling for en produksjon av musikk, det er produksjon av denne musikken, så vil det være produksjon, lawyer, management. Det er flere som skal ha penger fra det selv om det er en artist, så gå ikke penger til bare artisten, men til flere som jobber med å produsere musikken og de som jobber rundt produksjonen.  

Flere eksempler er dette med OBOS lanserer blokkjedeløsning for boligsalg, dette med at når man skal kjøpe en bolig så vil det ta lang tid før det vil bli et fullført boligkjøp, noen steder vil det ta opp til 2 – 3 måneder før alt blir godkjent og vente tid før man kan flytte inn for fult. det er eierskap på boligen og eiendomsmegler som er begge parter her, hvorfor man har en eiendomsmegler er fordi det vil være de som tar imot penger, og da må de som skal kjøpe bolig har tiltro til at begge parter gjør det som skal gjøres. 

Flere eksempler på dette med blokkjeder er at i flere land så har ikke mennesker en ID og for eksempel så er det ikke mange som får vaksinering i Tanzania og da vil blokkjeder kunne hjelpe til, fordi når noen spør så har dem ikke noe å vise at dem er dem de er når de skal ta disse vaksinene for at dem skal registers seg for at dem er de. Det kan gjøre forskjellige situasjoner vanskelig. Så ved hjelp av blokkjeder så lages det et prosjekt som kalles ID – prosjekt for å få en oversikt for at alle skal ha et ID for å komme seg med på denne vaksineringen som jeg bruker som et eksempel. 

Blokkjedenes endring for å i større grad å forstå teknologiens utvikling, har deloitte gjennomført en analyse for å vise hvordan teknologien kan brukes i praksis. Blokkjede løsning brukes også for å lage et system for å kvalitetssirke på at innholdet ikke er manipulert. For eksempel: dette med at det er en nyhetsanker som prater engelsk, men at det får til at det til at nyhetsankeren snakker et annet språk, at det redigeres inn. Studiet er bland de første forsøkene på empirisk å forstå blokkjedeteknologien, og identifisere blant annet hva som identifiserer de prosjektene som har lykkes når de har brukt blokkjeder. Det å starte sin egen blokkjede endrer det at hvordan man organiserer arbeidet på, og hvordan en organisasjon er og hvordan det skal organiseres på. 

Hva blokkjeder kan bli brukt til i Norge tenker jeg at det kan bli brukt til for eksempel dette med OBOS lanserer blokkjedeløsning for boligsalg og finne er raskere måte på dette med fullføring av dokumentasjon av kjøp av bolig, at det vil gå raskere. At det er mange av de jobbene som er nå kommer til å bli tatt over av digitalisering og teknologi, og at blokkjeder vil ta over mye. Med tid vil ting forandre seg, det er bare spørsmål over hvor lang tid ting tar? 

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *