Uncategorized

Stormberg sine tiltak for bærekraft?

Stormberg er Norges mestselgende sports- og turtøy merkevare. Stormberg utvikler, designer, og selger funksjonelt tur- og sportstøy til familievennlige priser. De klærne til stormberg er av kvalitet og de har klær til all slags vær til å gå tur med eller bare være ute. Det fokuset til Stormberg er det at de har fokus på miljø og samfunnsansvar, og alle stormberg produkter er klimanøytraliserte. Dette med hvor viktig Stormberg synes det er med tanke på Bærekraftig og miljø skal jeg skrive om litt lenger ned. 

Hos Stormberg så er det veldig opptatt av å ta dem sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling, at det er under utvikling. Det de jobber med er at de skal redusere betraktelig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til denne virksomheten. Det er et par punkter som er viktig å sette fokus på, og det er at de vil bli 100% klimanøytraliserte. Som vil si at de har ført inn i et regnskap som det kalles klimaregnskap, som de fører inn alle dem produkters klimagassutslipp. De har hat fokus mot å komme seg til nullvisjon, og ser at utslippene går nedover for hvert år, men at de vil se frem til at de er helt frie for klimagassutslipp for å kompensere for hvert enkelte produkt gjennom godkjente klimakvoteprosjekt. Det at dem skal gjøre slik at for hele livsløpet til alle produktene, både når det gjelder produksjon, transport og bruk. Dette gjelder alle varer, og alle trinnene som jeg nevnte for hvert enkelt produkt fra A til B. De kjemikalene de også bruker for å produsere produktene dem sine, at de skal skåne naturen så mye som mulig, og vil hverken at fabrikkarbeiderne i Kina eller kundene skal bli utsatt for skadelige kjemikaler. For at dette skal fungere så setter de store krav, til produktene og leverandørene, og jobber følgende med å finne alternativer som kan føre oss nærmere kravene. 

Stormberg synes det er viktig å med natur og biologisk mangfold, og de vil bevare naturen og det biologiske mangfoldet. Siden det er viktig å passe på det biologiske mangfoldet, og det er de vil de sette stort i fokus på fordi det kommer noen etter oss her i verden. De setter også fokus på at de vil også at de som kommer etter oss i verden skal få like fine opplevelser som det vi som lever nå kan. Under en kjøpsprosess vil det på slutten være en avgjørelse som det er veldig enkelt for folk som er prosessen etter du har kjøpt til du faktisk ikke trenger den lenger. Og det Stormberg vil rette fokus mot er det at om du ikke vil bruke den boksene lenger, vil dem fokusere på dette med at de ikke kaste klærne. At det er andre som faktisk kan få nytte av det. Som en ordning som de bruker her da er det at det kan bli som en byttelapp, du leverer en vare du ikke bruker lenger og du vil få en ny vare siden du leverer den varen tilbake, som en panteordning. 

Det de også vet er at klærne hos Stormberg sine klær som de selger har god levetid. Utgangspunktet her er brukt salg som betyr at de ønsker at produktene sine skal bli brukt om igjen og igjen. De fokuserer også på dette med at plastløftet sitt som vil at de har hatt plastløftet i regi av grønt punkt Norge. Løftet dem har gitt til grønt punkt Norge vil si at de forplikter seg til å unngå unødvendig bruk av plast, og det å jobbe mot å øke bruken av resirkulert plast og designe for gjenvinning. Det siste dem gjør er dette med problemet som kommer fra mikroplast som en utfordring som dem tar på alvor og har lenge jobbet med å finne gode løsninger på mikroplast utfordringen. Som at mikroplast gjør at det blir en utfordring, som gjør at de jobber tett med forskningsmiljø for å se hvordan vi kan løse problematikken knyttet til mikroplast til klær. Det at vi vasker klær, så vil plast partiklene som er i klærne vil skylde ut i havet, som vil samle seg opp fordi flere vasker klær, og det vil samle seg opp i havet. 

Kilder:

https://www.stormberg.com/no/om-stormberg/baerekraft/

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *