Uncategorized

Hvilke FNs bærekraftsmål følger Stormberg?

FN sine bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse målene er en viktig del av at ting skal gå rundt, og at det er avhengig at flere bedrifter fokuserer på noen av disse målene for å vise at de bedriftene som gjør det, som vil fokusere på framtiden. Disse målene består av 17 mål og 169 delmål. Hvordan de fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Det er mange delmål innenfor en del av målene som finnes, og det er en felles arbeidsplan innenfor alle landene i disse målene. Det denne arbeidsplanen gjør er for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i land og mennesker, det er en lang vei å komme seg ditt man vil. Men det disse målene gjør at man er på vei ditt. 

Tiltakene jeg synes er Stormberg fokuserer på er delmål nummer 12 ansvarlig forbruk og produksjon. Dette menes med at når det er overforbruk og produksjon så handler det om å gjøre mer mindre ressurser, og hva Stormberg gjør for dette har jeg skrivet om i et tidligere blogginnlegg. For å forklare litt eller å oppsummere noe hva de gjør for å forklare hvorfor jeg synes del mål nummer 12 som jeg synes de fokuserer på. De har ført inn i et klimaregnskap og kompensert for hele virksomheten og alle produkters klimagassutslipp.

Så de fører inn i et klimaregnskap hvordan klimagassutslipp de slipper ut, og det er fra produksjon av produkter. Ved at de bruker et slikt regnskap får dem oversikt over hva slags utslipp de slipper ut, og kan se hva dem kan redusere på og ikke. Det gir Stormberg et fokus på at de kan ha et ansvarlig forbruk og produksjon. Bærekraftig livsstil er for å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Da er delmål nummer 12 viktig som innebærer dette med å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. Ved å gjøre dette på sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrene klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda og at det vil passe på miljøet. Stormberg fokusere også på dette med trygge bruk av kjemikaler og de vil skåne naturen så best mulig. Så dette delmålet med ansvarlig forbruk og produksjon ser vi flere ganger at de fokuserer mye på, jeg lenker til blogginnleget som jeg har skrevet hva slags bærekrafts handlinger Stormberg gjør her.

Et mål til som jeg synes Stormberg fokuserer på er dette delmål nummer 15 livet på land, som handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Det stormberg gjør for dette delmålet er at de stiller strenge krav om dyrehold til alle produsentene dem, dyremishandling skal ikke forekomme er en viktig faktor. Stormberg vil fokusere på dette med Nei til pels, de etiske retningslinjer forbyr av alle pels, både ekte og syntetisk. Det at hvorfor dem gjør detter fordi at de ikke vil markedsføre produkter blir en del av mote- og trendbildet. Dyreetikk er viktig å fokusere på, så ikke dyrene blir utryddet. At det blir å redde livet på land fordi at det er en alvorlighetsgrad av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer. Det at Stormberg fokusere på dette med når de skal produsere produkter skal det ikke testes på dyr eller så skal ikke pelsen på klærne være fra dyr. At de fokuserer veldig på dette for å stoppe skader på dyr, og dyrene ikke overlever. 

Disse målene som jeg har nevnt lengere opp nå synes jeg Stormberg fokuserer mye på. Bærekraftsmål kan også bety at det er bærekraftig utvikling, og det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det vil si at ved å fokusere på disse målene viser det at de bryr seg om neste generasjon og at de også skal få et godt liv, som vi har nå. Ved disse målene som er nevnt er det viktig å tenke på at disse målene gjør for seg selv og andre generasjoner, og det er en motivasjon i seg selv det. 

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-land

https://www.stormberg.com/no/om-stormberg/etisk-handel/dyreetikk/

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *